การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ รอบบรรจุแต่งตั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี  ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายณัฐวรรธน์  ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วยนางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด ตำแหน่งครูชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ รอบบรรจุแต่งตั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ ราย ตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา ๒ ปี ครั้งที่ ๑ ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครู ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*