การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔ รอบบรรจุแต่งตั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ภูเก็ต และนางสาวจิราภรณ์ อินทยอด ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔ รอบบรรจุแต่งตั้ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ราย ตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา ๒ ปี ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครู ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*