การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมด้วยนางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด ตำแหน่งครูชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓ ราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปี ครั้งที่ ๑ ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครู ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*