การประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย”ประจำปี ๒๕๖๖

        วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายธนพงศ์ อรชน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าผู้ประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษารวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*