การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับ นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะศึกษานิเทศก์ ในการตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน รวมทั้งให้กำลังใจและรับฟังปัญหาจากสนามสอบเพื่อให้ดำเนินการสอบอย่างโปร่งใสได้มาตรฐานและมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด –19 โดยการตรวจเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit

Leave a comment

Your email address will not be published.


*