การสอบนักธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบนักธรรม ชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้นำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี เพื่อวัดความรู้ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ตามการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หลักสูตรของสงฆ์ ณ สนามสอบวัดท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*