การอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

วันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา และนางสาวศนาการณ์ นาวีว่อง ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา จัดโดยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมขยายผลให้กับโรงเรียนในเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา หลักสูตร ป. ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*