การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเรียนรวม

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นางสาวปิยวรรณ เจนสมุทร ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้าง SEAT โครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ เป็นผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา วิทยากรโดย นายสุพล บุญธรรม อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4 จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*