การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

วันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา และนางสาวศนาการณ์ นาวีว่อง ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตร ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ เพื่อขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน เพื่อรับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์พัฒนาและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านปริง วันครู ๒๕๐๐) อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

Leave a comment

Your email address will not be published.


*