การเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

       วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ อำนวยความสะดวกด้านสถานที่และร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๓ หน่วยเลือกตั้งที่ ๘ – ๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในการออกเสียงลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารโรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ที่เดินทางออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*