การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และนางสาวทัดดาว ศิริรัตนพงค์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ วิชาเอกพลศึกษา ได้รับมอบหมายให้นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทกรีฑา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ผลการแข่งขันได้รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน ๒ รางวัล รุ่นอายุ ๑๒ ปี ชาย วิ่ง ๑๐๐ เมตร และ ๒๐๐ เมตร ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*