การแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต “สพป.ภูเก็ต เกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

      วันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต “สพป.ภูเก็ต เกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในนามกลุ่มเครือข่ายศรีสุนทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นักกีฬาได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์ด้านกีฬา 
ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*