การแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทกีฬาเปตอง

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวทัดดาว ศิริรัตนพงค์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ วิชาเอกพลศึกษาและนายมูฮามัด ดาโอ๊ะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ได้รับมอบหมายให้นำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทกีฬาเปตอง ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี ชายและหญิง ณ สนามเปตอง ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*