การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    วันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู
ผู้ฝึกสอน นำตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ) ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ รายการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.๔ – ป.๖ และรายการประกวดมารยาทงามอย่างไทย  ป.๑ – ป.๖
ณ จังหวัดสตูล

Leave a comment

Your email address will not be published.


*