การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้นำตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕รายการ  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๘ รายการ รางวัลเหรียญเงิน ๓ รายการ รางวัลเหรียญทองแดง ๑ รายการ โรงเรียนบ้านท่าเรือได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคใต้) ณ จังหวัดสตูล จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย ๑. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.๔-ป.๖  ๒. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑ – ป.๖

Leave a comment

Your email address will not be published.


*