การแข่งขัน ชิงแชมป์ดวลจุดโทษนักเรียน ๕ คน “PENALTY CHOOTOUT  BANBANGRONG CUP ๒๐๒๓”

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ชิงแชมป์ดวลจุดโทษนักเรียน ๕ คน “PENALTY CHOOTOUT  BANBANGRONG CUP ๒๐๒๓” รุ่นประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ พัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักเรียนในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*