กิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่หาดท่าหลา ณ บริเวณหาดท่าหลา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และพัฒนาระบบนิเวศในบริเวณหาดท่าหลา ให้กลับมาสมบูรณ์

Leave a comment

Your email address will not be published.


*