กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

          วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน สวนสาธารณะสะพานหิน  สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต และชมโชว์
โลมาภูเก็ต (ภูเก็ตดอลฟินส์เบย์) ซึ่งเป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
มุ่งให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลหวงแหนสัตว์น้ำและระบบนิเวศทางทะเล ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณภาพ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*