กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมภูเก็ต(สะพานหิน) และทัศนศึกษาสวนน้ำอันดามันดา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยนักเรียนระดับชั้น อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ การคัดแยกขยะต้นทาง และนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*