กิจกรรมพุทธจิตอาสา วันสารทไทย ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้ นางสาวอาภาพร เรียนชัย และนางสาวณัฐฐาภรณ์ คชกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ นำนักเรียนระดับชั้น ป.๕ – ๖ เข้าร่วมกิจกรรมพุทธจิตอาสา วันสารทไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือวัดท่าเรือ จัดเตรียมสถานที่ ทำความสะอาดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาทำบุญในวันสารทไทย (ทำบุญเดือนสิบ) ของวัดท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*