กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

          วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ชมรมชาวตรังจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี มอบเงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเรือ
และนายกสมาคมกลุ่มภาคีเครือข่ายจตุรมิตร+๒ ประกอบด้วย สมาคมชาวสงขลาจังหวัดภูเก็ต
สมาคมชาวเมืองลุงภูเก็ต สมาคมชาวนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ต สมาคมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามัน
ชมรมชาวสุราษฎร์ธานีในจังหวัดภูเก็ต ร่วมสมทบทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๙,๐๐๐ บาท  ซึ่งการบริจาค
ทุนดังกล่าว เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่เรียนดี มีจิตอาสาและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษประเภทต่าง ๆ ณ ลานกิจกรรม Outdoor Arena ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

Leave a comment

Your email address will not be published.


*