กิจกรรมมุทิตาจิต “ศิษย์ลาครู”

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมมุทิตาจิต “ศิษย์ลาครู” เนื่องในโอกาสคุณครูพีรพล นวลมุสิงห์ วิชาเอกสังคมศึกษา และคุณครูวิชาพร ศรีชัย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและอำลานักเรียน ณ อาคาร ๑ (ปรียาธร)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*