กิจกรรมมุทิตาจิต “ศิษย์ลาครู”

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมมุทิตาจิต “ศิษย์ลาครู” เนื่องในโอกาสคุณครูณัฐณิชา สธากุล วิชาเอกภาษาอังกฤษ ได้รับอนุมัติให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส และคุณครูปิยวรรณ ชินช่วยแรง วิชาเอกภาษาไทย ได้รับอนุมัติให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและอำลานักเรียน ณ อาคาร ๑ (ปรียาธร)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*