กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day)

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ กลุ่มอาสาสมัครคริสเตียนอิสระ และกลุ่มพันธกิจให้ด้วยรัก จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความสุข ความทรงจำที่ดีให้กับนักเรียนและเผยแพร่ความรัก ความอบอุ่นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา ความสำคัญวันคริสต์มาสของชาวคริสเตียน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงการเต้นประกอบการร้องเพลงประวัติวันคริสต์มาส  การเลี้ยงอาหารและขนมแก่นักเรียน ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*