กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๕

         วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลการทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู เนื่องในวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” โดยมีกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นอโศกสปัน บริเวณข้างกำแพงโรงเรียน รอบสนามเด็กเล่น เพื่อสร้างความร่มรื่น ปรับสภาพภูมิทัศน์ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนและกำหนดคำขวัญประจำสถานศึกษา เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษาตลอดปี ๒๕๖๕ เป็น “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา”

Leave a comment

Your email address will not be published.


*