กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา หรือวันพระสงฆ์ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมประกอบด้วย การไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเช้าและเวียนเทียนรอบอุโบสถ รำลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อสืบสาน ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบัติตนรักษาศีล และให้ระลึกถึงคำสอนที่มีเนื้อหาโดยสรุปคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ วัดท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*