กิจกรรมวันวิสาขบูชาและรับมอบประกาศนียบัตรสอบธรรมศึกษา

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พระราชสิริมุนี (หลวงพ่อสมใจ) เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗ได้เมตตามอบประกาศนียบัตรสอบธรรมศึกษา ให้ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ ทุน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูนำนักเรียนรับมอบและร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดท่าเรือ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็นและมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาในหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published.


*