กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ เห็นความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป และเพื่อรำลึกถึง “สุนทรภู่” กวีเอกด้านวรรณกรรมไทย ผู้สร้างสรรคผลงานอันทรงคุณค่าตลอดชีวิตใน ๔ รัชกาล จนได้รับการยกย่องว่าเป็น “กวีสี่แผ่นดิน” และยังได้รับการยกย่องจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็น “บุคคลสำคัญด้านวรรณกรรมของโลก” โดยมีกิจกรรมประกวดการวาดภาพระบายสี ท่องบทอาขยานเรื่องพระอภัยมณี และการแต่งตัวเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*