กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร นำนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป โดยมีนายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นประธานในพิธี ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*