กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๖๔

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำความสะอาดสนามเด็กเล่น ถนน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านท่าเรือ เนื่องในสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*