กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR)

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมี นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานได้ถูกต้องและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือความพิการแก่ตนเองหรือเพื่อนนักเรียน ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*