กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR)

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิดกิจกรรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย ทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานได้ถูกต้องและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือความพิการแก่ตนเองหรือเพื่อนนักเรียน ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*