กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

       วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  เข้าร่วมต้อนรับคณะกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จุดที่ ๗ ณ บริเวณรั้วด้านหน้าโรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*