กิจกรรมเปิดโลกการศึกษา พาน้องดูหนัง ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ คุณครูกอบเกื้อ ฐิตอาภากุล ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ร่วมกิจกรรมความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (partnership school phoject) “เปิดโลกการศึกษา…พาน้องดูหนัง…ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*