กิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน “Save Smart Social  ใช้โซเชียลอย่างฉลาดและปลอดภัย ปี ๒”

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗  โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบพระคุณทีมงานจากบริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าขนมฟรุตกัมมี่ ตราฟริทซีพลัส ที่มาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน ในหัวข้อ “Save Smart Social  ใช้โซเชียลอย่างฉลาดและปลอดภัย ปี ๒” พร้อมทั้งนำขนมและสมุดมามอบให้กับนักเรียน  ในนามของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณทีมงานทุก ๆ ท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*