กิจกรรม “รำลึกคุณพระสุนทร (ภู่) เรียนรู้ภาษาไทย”

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรม “รำลึกคุณพระสุนทร (ภู่) เรียนรู้ภาษาไทย” เป็นการระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของไทย เป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ และกระตุ้นจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ “ภาษาไทย” โดยมีการประกวดวาดภาพระบายสี และคัดลายมือบทกวีของสุนทรภู่ ณ อาคารมุกดาวดี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*