กิจกรรม Big Cleaning Day

        วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณภายนอก ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และภายในทำความสะอาดห้องสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อ่างล้างหน้า เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน ส่งเสริมความปลอดภัยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน” ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*