กิจกรรม PHUKET PESAO Moving Forward together รวมพลังครูผู้ช่วย สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครูพันธุ์ใหม่

       วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้นางสาวอาภาพร เรียนชัย  นางสาวศนาการณ์ นาวีว่องและนางสาวทัดดาว ศิริรัตนพงค์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมกิจกรรม PHUKET PESAO Moving Forward together รวมพลังครูผู้ช่วย สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ ครูพันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนายกระดับความรู้ครูผู้ช่วยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและวางแผนการจัดนิทรรศการตลาดนัดวิชาการแสดงผลงานของครูสู่ครูมืออาชีพ โดยมี ดร.อนุพงษ์ คล้องการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*