ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย ผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

Leave a comment

Your email address will not be published.


*