คณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน การจัดทำรายการปริมาณงานและราคาประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายยุทธนา พรทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบการจัดทำรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔,๕,๖) การเสนอของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดย ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*