คณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน เขตเลือกตั้งที่ ๙ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านป่าครองชีพ หมู่ที่ ๙ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*