งานวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

      วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมงานวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*