งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้” ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร.ต.วชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วม“งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้” ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อจัดบูทนิทรรศการในนามกลุ่มเครือข่ายศรีสุนทรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และรับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Obec Awards) และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น โดยท่าน ดร. ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีพร้อมบรรยายพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ” ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*