งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๖

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมกิจกรรม “งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อจัดบูทนิทรรศการในนามกลุ่มเครือข่ายศรีสุนทร สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และรับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล (OBEC AWARDS) รางวัลผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างตามมาตรฐานวิชาชีพ และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรม เอ็น แฮช โบ๊ท ลากูน ภูเก็ต รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*