งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยเทศบาลตำบลศรีสุนทร

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวพรทิพย์ หนิยุหนุ๊ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ และนางสาวสุนิสา เพชรโชติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับมอบหมายให้นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ชุดจินตลีลาไข่มุกอันดามัน จัดโดยเทศบาลตำบลศรีสุนทร ณ สวนนวมินทรราชา (ขุมน้ำบางมะรวน) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*