ฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบพระคุณ ท่านเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำทีมงานฆ่าเชื้อ โครงการภูเก็ตปลอดเชื้อโควิด-๑๙ ปลอดโรคและปลอดภัย นำรถฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าไปทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ รูปแบบสลับกลุ่มมาเรียนที่โรงเรียนและเรียนที่บ้าน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*