ฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเปิดเรียน รูปแบบการเรียนที่โรงเรียน (On-site)

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในนาม ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบพระคุณ ท่านเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นอย่างสูง ที่ได้นำทีมงานฆ่าเชื้อ โครงการภูเก็ตปลอดเชื้อโควิด-๑๙ ปลอดโรค และปลอดภัย
นำรถฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าไปทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน รูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On-site)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*