ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิด – 19 ก่อนเปิดเรียนที่โรงเรียน

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบพระคุณ ท่านเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำทีมงานฆ่าเชื้อ โครงการภูเก็ตปลอดเชื้อโควิด-๑๙ ปลอดโรคและปลอดภัย นำรถฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อการเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Leave a comment

Your email address will not be published.


*