ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายใต้โครงการภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรคและปลอดภัย

     วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ความอนุเคราะห์รถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ภายใต้โครงการภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรคและปลอดภัยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) โดยการประสานงานของ นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอถลาง เขต ๑ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ภายนอกอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากร

Leave a comment

Your email address will not be published.


*