ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า นักเรียนอายุ ๕ – ๑๑ ปี

       วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้ นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าเรือ คุณครูประจำชั้นนำนักเรียน อายุ ๕-๑๑ ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer (สูตรฝาสีส้มสำหรับเด็ก)  เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) เตรียมพร้อมรองรับการเปิดเรียนในรูปแบบ On–site โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนที่ได้รับความยินยอมตามความสมัครใจ จำนวน ๙๗  คน ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*